Trong những hình ảnh sau đây, Savanna có thể được nhìn thấy đặt ra cùng với một kéo đã chuẩn bị đón Shelby Mustang GT500, Nissan 370Z với một tập hợp các bánh xe Volk cũng như bôi đen Chevrolet Camaro, Ford F-150 Raptor và Chevrolet Corvette

Nguoi dep va xe  01 Nguoi dep va xe  02 Nguoi dep va xe  03 Nguoi dep va xe  04 Nguoi dep va xe  05 Nguoi dep va xe  06