Như với bất kỳ hội trợ hoặc triển lãm lớn, hàng chục nếu không phải hàng trăm PG xinh xắn được sử dụng bởi các hãng xe thuê để giúp thu hút chiếc xe mới của mình
SEMA là hoàn toàn không có ngoại lệ cho quy tắc này và chúng tôi đang hạnh phúc mang đến cho bạn bộ sưu tập đầu tiên của chúng tôi kỷ niệm SEMA 2014 cô gái!

PG xinh như hoa tại triển lãm xe SEMA 2 PG xinh như hoa tại triển lãm xe SEMA 3 PG xinh như hoa tại triển lãm xe SEMA 4 PG xinh như hoa tại triển lãm xe SEMA 5 PG xinh như hoa tại triển lãm xe SEMA 6 PG xinh như hoa tại triển lãm xe SEMA 7 PG xinh như hoa tại triển lãm xe SEMA 8 PG xinh như hoa tại triển lãm xe SEMA 9 PG xinh như hoa tại triển lãm xe SEMA